2018-07-01-VTSO Kadamba Kánana Svámí – Seminář 3 CC-ADI-9.12-13