2018-06-30-VTSO Kadamba Kánana Svámí – Seminář 1 CC-ADI-9.7